Ngày 26/5/201, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của ông (bà) Đào Thị Hương (sử dụng) – Trần Phi Long (được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực hiện Dự án Đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1 – giai đoạn 1) tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa. ​(Đính kèm file) Xem tại đây: 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ