Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc Về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Minh Hải (sử dụng); Đặng Thành Ngọc và Nguyễn Thị Vân Anh (được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực hiện Dự án Đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1 – giai đoạn 1) tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ