​Đại biểu thuộc tổ Thống Nhất, Trảng Bom phản ánh: Bộ Luật lao động mới có hiệu lực, các quy định của Bộ luật tác động lớn tới người sử dụng lao động và người lao động. Đồng Nai là tỉnh có nhiều Khu công nghiệp, do đó phải có chính sách, giải pháp cụ thể vì theo thống kế báo cáo, một số công ty, đơn hàng sản xuất giảm xuống, tác động đến việc làm, thu nhập người lao động, thu chi ngân sách. ​ Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã được kiểm soát; tuy nhiên trên thế giới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất và xuất nhập khẩu của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhiều lao động không có việc làm, thậm chí mất việc, phải nghỉ không lương hoặc phải giãn, giảm thời gian làm việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, không được đóng BHXH, BHYT, BHTN do doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, phá sản, giải thể. Theo thống kê của BHXH tỉnh, tính đến tháng 08/2020, có 714 doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN thuộc các ngành nghề như: sản xuất công nghiệp (may mặc, giầy da); sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản; vận tải; du lịch; khách sạn nhà hàng; y tế, giáo dục…chịu tác động bởi dịch Covid-19 với 59.231 lao động giảm tham gia đóng BHXH so với cuối tháng 02/2020. Toàn tỉnh hiện có 115 đơn vị có thỏa thuận với tổng số 6.318 người lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Để kịp thời nắm bắt thông tin doanh nghiệp, BHXH tỉnh thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan: Bảo hiểm xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh để nắm chắc tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp. Tăng cường thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu đối tượng đang tham gia BHXH, BHTN với dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân do ngành Thuế cung cấp để thông báo, vận động các đơn vị thực hiện việc trích nộp BHXH, BHTN đúng qui định. Lên kế hoạch trực tiếp xuống làm việc tại các đơn vị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để nắm bắt tình hình hoạt động, kế hoạch sử dụng lao động trong thời gian tới cũng như việc thực hiện trích nộp BHXH, BHTN cho người lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch được phê duyệt; thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, nợ BHXH chây ỳ, trốn đóng BHXH; không thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối vối doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu không có dấu hiệu vi phạm. Hiện nay, BHXH đã hoàn tất 02 hồ sơ đơn vị nợ BHXH chuyển cơ quan Công an phối hợp điều tra xử lý theo Điều 216 của Bộ Luật Hình sự.

    ​Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ