​Dự án cầu vượt Dầu Giây khởi công từ 2016, đến nay đã giải phóng mặt bằng xong tuyến từ Đồng Nai phía về thành phố Hồ Chí Minh; phía đối diện kinh phí bồi thường là 49 tỷ nhưng còn 18 hộ dân với kinh phí bồi thường là 16 tỷ chưa được chủ đầu tư chuyển kinh phí để chi trả cho các hộ dân. ​ Đại biểu đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị để giải quyết các vướng mắc và sớm chi trả số tiền còn lại nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Dự án xây dựng cầu vượt nút giao Dầu Giây do Công ty cổ phần BT 20 – Cửu Long làm chủ đầu tư, đã được khởi công xây dựng từ tháng 3/2017. Trong đó, hạng mục nút giao Dầu Giây và mở rộng đoạn Km 0+300 – Km 1+877 Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Thống Nhất có 209 trường hợp bị ảnh hưởng đã được UBND tỉnh và UBND huyện Thống Nhất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, cụ thể: – 35 trường hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 và Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 17/10/2017, với tổng số tiền là 2.843.852.250 đồng và đã hoàn thành công tác chi trả bồi thường. – 174 trường hợp còn lại đã được UBND huyện Thống Nhất đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 30/5/2019, với tổng số tiền là 130.998.688.230 đồng. Công ty Cổ phần BT20 – Cửu Long đã chuyển 129.322.723.711 đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thống Nhất để chi trả theo quy định (trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 126.568.780.899 đồng và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường là 2.753.942.812 đồng). Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thống Nhất đã chi trả cho 164 trường hợp với số tiền là 120.533.932.386 đồng. Còn lại 10 trường hợp với số tiền là 6.034.848.513 đồng chưa nhận tiền do vướng thủ tục, gồm 04 hộ thế chấp ngân hàng và 06 hộ đang thống nhất biên bản họp gia đình. Đến nay, có 09 hộ đã ký biên bản bàn giao đất, 01 hộ đồng ý cho triển khai thi công. ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ