Đại biểu đại diện Hội khoa học lịch sử tỉnh phản ánh: Chủ trương trùng tu đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh là phù hợp. ​ Tuy nhiên, việc mở rộng khu vực đền thờ sang bên trái còn vướng 03 hộ dân do giá đền bù có sự biến động: Khi Hiệp Hòa còn là xã, giá bồi thường là 3,9 triệu/m2, nay Hiệp Hòa đã là phường, giá bồi thường là gần 10 triệu/m2, do đó cần xem lại giá để giải quyết phù hợp cho 03 hộ dân trên từ đó sớm thực hiện dự án. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Giai đoạn 1: Ngày 12/8/2015, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 2339/QĐ – UBND ngày về việc phê duyệt giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Hiệp Hòa (nay là phường Hiệp Hòa), thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) theo đó: bồi thường đất ở nông thôn, đường Đặng Đại Độ (đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến hết đường nhựa lớn chiều dài 630m giáp bờ sông) vị trí 1 là 3.900.000 đồng/m2. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã hoàn tất công tác bồi thường bao gồm việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho 27 hộ theo quy định và các hộ dân đã đồng thuận bàn giao toàn bộ mặt bằng. Giai đoạn 2: Có 12 hộ bị giải tỏa, trong đó có 05 hộ bị giải tỏa trắng. – Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (Giai đoạn 2) tại xã Hiệp Hòa (nay là phường Hiệp Hòa), thành phố Biên Hòa. – Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tính toán bồi thường, niêm yết lấy ý kiến và đã trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Tuy nhiên, tại các cuộc họp niêm yết phương án bồi thường, niêm yết quyết định phê duyệt các hộ dân đều có ý kiến giá đất bồi thường thấp. – Ngày 21/5/2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất có Văn bản số 1507/TTPTQĐ báo cáo UBND thành phố Biên Hòa về việc xem xét lại giá đất cụ thể của dự án mở rộng, tôn tạo đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Hiệp Hòa (giai đoạn 2). – Ngày 27/5/2020, UBND thành phố Biên Hòa có Văn bản số 6677/UBND-ĐT kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề xuất xác định lại giá đất cụ thể dự án mở rộng, tôn tạo đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Hiệp Hòa (giai đoạn 2). – Ngày 16/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4644/STNMT-CCQLĐĐ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý giá đất cụ thể dự án mở rộng, tôn tạo đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại phường Hiệp Hòa (giai đoạn 2). – Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 về việc phê duyệt giá đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc Dự án mở rộng, tôn tạo đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hoà (Giai đoạn 2). – Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa đã tính toán, niêm yết lấy ý kiến và đã trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Như vậy, các hộ dân đã được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất cụ thể được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020. ​Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ