​Ngày 25/02/2021, tại Hội trường UBND xã Long Tân, Hội Nông dân xã Long Tân đã tổ chức Hội nghị ra mắt “Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi Dê sinh sản” Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản xã Long Tân được thành lập theo Quyết định số 02 -QĐ/HND ngày 24/2/2021 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã với 10 thành viên, do ông Trần Văn Hồng làm tổ trưởng. Tổ được thành lập với mục đích tạo sự đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân cùng chăn nuôi dê sinh sản, tìm kiếm những con giống tốt, khỏe để nhân giống và trao đổi mua bán. Đồng thời, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình; giải quyết công ăn việc làm cho những hội viên chưa có việc làm.

    Các thành viên Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản xã Long Tân ra mắt tại Hội nghị Bên cạnh đó, Tổ hội hoạt động theo quy chế riêng, có sự phân công nhiệm vụ của tổ trưởng, có trách nhiệm quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong t​ổ được quy định rõ ràng cụ thể. Ông Nguyễn Viết Linh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Tân cho biết: Việc xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp là một cách làm đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức hội cơ sở theo hướng thiết thực và hiệu quả trong công tác hội và phong trào nông dân, đoàn kết tập hợp hội viên sinh hoạt tổ hội, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Dịp này, Hội Nông dân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cũng đã tiến hành tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân huyện với số tiền 500 triệu đồng cho 10 hộ vay vốn trong Tổ Hội để phát triển chăn nuôi dê sinh sản. Huỳnh Phúc 

    Nguồn:hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ