​Ngày 30/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế hoạt động của Cống thoát nước tạm 2,5×2,5m thay thế cống Rạch Cá hiện hữu trong thời gian chờ bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công cống Rạch Cá mới, trong phạm vi bảo vệ hệ thống thuỷ lợi Ông Kèo, thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý hồ sơ cấp phép của Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, đoàn công tác của tỉnh đã đề nghị Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu khẩn trương sửa chữa, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý vận hành cống Rạch Cá tạm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Kho Xăng dầu và bến chuyên dụng xăng dầu Phú Hữu làm cơ sở thi công xây dựng cống Rạch Cá mới trong phạm vi bảo vệ hệ thống thủy lợi Ông Kèo; phối hợp với địa phương và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi gửi hồ sơ báo cáo về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT. Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi và Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu thực hiện hợp đồng thoả thuận cụ thể trách nhiệm giữa các bên về công tác quản lý vận hành cống tạm cống thoát nước tạm 2,5×2,5m, trong thời gian chờ bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công cống Rạch Cá mới trong phạm vi bảo vệ hệ thống thủy lợi Ông Kèo. Hệ thống thủy lợi Ông Kèo của Công ty Cổ phần Tổng kho xăng dầu Phú Hữu

    Kiểm tra thực tế công trình cống thoát nước tạm

     Đức Dư

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ