Đại biểu thuộc tổ Long Thành phản ánh: Sau đợt dịch bệnh COVID vừa qua đã cho thấy một thực trạng, nhiều doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, chủ doanh nghiệp bỏ trốn. ​ Thực tế này đặt ra vấn đề, nếu không ngăn chặn kịp thời thì ngân sách phải chi trả cho người lao động đo đó, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội phải phối hợp với địa phương trong việc đôn đốc doanh nghiệp nộp Bảo hiểm xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo trả lời, cụ thể như sau: ​Năm 2020, dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tác động không nhỏ đến công tác trích nộp BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid19, thời gian qua, ngành BHXH đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp thực hiện khai báo giao dịch điện tử, đóng nộp BHXH, BHYT; hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị giảm gánh nặng khi thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ Hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… Tính đến hết tháng 08/2020, tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện lập thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 71 doanh nghiệp với 10.765 lao động, với tổng số tiền tạm dừng đóng là 34,1 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ BHXH ở Đồng Nai tuy thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và các địa phương lân cận nhưng số nợ cục bộ còn cao và thời gian nợ kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động tham gia BHXH, BHTN như: Công ty Cổ phần Lilama 45.1 (nợ trên 39 tỷ đồng); Công ty TNHH Jooco Dona (nợ trên 28 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (nợ trên 15 tỷ đồng); Công ty TNHH P&F (nợ trên 9,4 tỷ đồng)… hiện không liên lạc được với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); Công ty Cổ phần Việt Bo (nợ trên 5 tỷ đồng), Công ty TNHH Hanulline (nợ trên 13 tỷ đồng), Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 (nợ trên 8 tỷ đồng)… BHXH tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các sở, ngành có liên quan tiếp tục phối hợp cùng cơ quan BHXH tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH trên địa bàn toàn tỉnh; thanh tra các đơn vị sử dụng lao động cố tình không đóng, nợ đóng BHXH và sẽ chuyển hồ sơ đơn vị chậm đóng, nợ đọng BHXH sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự. Hiện nay, BHXH tỉnh đã chuyển 02 hồ sơ đơn vị nợ BHXH sang cơ quan điều tra để phối hợp xử lý theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự. ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ