Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH Asy Việt Nam ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2 Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4-2021 của Đồng Nai đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng gần 100 triệu USD so với tháng trước đó. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh là hơn 7,6 tỷ USD, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm 2020.

    Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là hơn 6 tỷ USD, tăng gần 28%; Kinh tế ngoài nhà nước đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng gần 34% và kinh tế nhà nước gần 200 triệu USD, tăng hơn 21%. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm gần 79% trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu của các doanh nghiệp tư nhân có vốn đầu tư trong nước có mức tăng cao nhất. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Việt đang phục hồi sản xuất, xuất khẩu khá nhanh. Vi Quân 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ