Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 02-8-2021 (Thời gian áp dụng 15 ngày). ​

  Yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường

   

  Theo Quy đinh được áp dụng; Việc thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; Trừ các trường hợp sau: 1/ Cấp cứu, cứu hỏa, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; 2/ Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; 3/ Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; lực lượng xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; 4/ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước có giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan về việc phân công nhiệm vụ công tác; 5/ Các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu; 6/ Phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; 7/ Phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường, 2 địa điểm”; 8/ Phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu. UBND TP Biên Hòa​.

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ